Sądowa ocena opinii psychiatrycznej. Czyli jak sporządzić opinię doskonałą

 

Sądowa ocena opinii psychiatrycznej. Czyli jak sporządzić opinię doskonałą

Temat wystąpienia „Sądowa ocena opinii psychiatrycznej. Czyli jak sporządzić opinię doskonałą” dotyczy zagadnień związanych z opiniowaniem przez biegłych lekarzy psychiatrów w procesie karnym.  

Opinia psychiatryczna w prawie karnym oddziałuje zarówno na sferę prawa materialnego, jak i procesowego. Dlatego też tak istotne jest prawidłowe sporządzenie opinii psychiatrycznej. W kodeksie postępowania karnego znajdują się przepisy określające wymogi formalne takiej opinii a także odnoszące się do jej zawartości merytorycznej i o tym głównie będę mówił. Chciałbym także przedstawić jeden z aspektów opiniowania przez biegłych lekarzy psychiatrów związany z obserwacją psychiatryczną w zakładzie leczniczym. Jest to doniosłe zagadnienie nie tylko w płaszczyźnie procesowej, ale przede wszystkich w aspekcie gwarancji konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych wynikających ze szczególnej ochrony prawa do wolności osobistej, którego w następstwie zastosowania tej metody badań, można pozbawić. 

W wystąpieniu chciałbym także podkreślić rolę i znaczenie biegłych lekarzy psychiatrów w procesie karnym. Można bowiem śmiało powiedzieć, że są to najważniejsi biegli spośród biegłych i najczęściej powoływani w procesie karnym.