Nowe leki długodziałające w leczeniu przewlekłych psychoz update - lepsza kontrola pacjentów przebywających na środku zabezpieczającym.

 

Nowe leki długodziałające w leczeniu przewlekłych psychoz update - lepsza kontrola pacjentów przebywających na środku zabezpieczającym.

W praktyce osoby przebywające na tzw. detencji z jednej strony traktowane są jak pozostali pacjenci szpitala, a z drugiej strony stosowane są wobec nich niezbędne środki zabezpieczające. Ten „podwójny” status jest źródłem nieporozumień i jest wyraźnie widoczny w różnych przepisach.

Stosowanie przymusowego leczenia, w tym np. leków przeciwpsychotycznych długodziałających wobec osób przebywających w szpitalu psychiatrycznym w ramach środka zabezpieczającego stosowany jest bardzo rzadko w innych przypadkach, niż opisane w art. 18 Ustawy.

Należy podkreślić, że osoby przebywające na detencji są przez personel medyczny traktowane jak pacjenci, wobec tego, jeśli chodzi o zdrowie i postępowanie medyczne, nadrzędna i obowiązująca wydaje się Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego (ale z zastosowaniem artykułu 37, co, jak wspomniano, może powodować nieporozumienia).

Reasumując, konieczne jest ujednolicenie przepisów w ten sposób, aby uniknąć wątpliwości i zapewnić z jednej strony odpowiednie leczenie osobom przebywającym w szpitalu psychiatrycznym na podstawie orzeczenia sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego, a z drugiej strony zapewnić właściwe stosowanie przepisów k.k.w.