Philip Hyland

Traumatyczne wczesne doświadczenia życiowe a ryzyko zaburzeń psychiatrycznych i zachowań przestępczych 


Osoby, które doświadczają traumatycznych przeżyć we wczesnym okresie rozwojowym mają zwiększone ryzyko rozwinięcia szeregu niekorzystnych skutków psychologicznych. Doświadczanie maltretowania we wczesnym okresie życia jest silnie związane zaburzeniami psychicznymi powodowanymi stresem takimi jak zespół stresu pourazowego (PTSD), złożony zespół stresu pourazowego (Complex PTSD), zaburzenia psychotyczne takie jak schizofrenia, zaburzenia nastroju takie jak depresja, osobowość psychopatyczna oraz ogólna tendencja do zachowań przestępczych. Choć urazy psychologiczne doświadczane we wczesnym okresie życia są związane z zaburzeniami psychicznymi i zachowaniami przestępczymi, nie są znane mechanizmy odpowiadające za zróżnicowanie ryzyka wystąpienia tych zaburzeń. W niniejszym wykładzie zostaną przedstawione związki pomiędzy wczesnymi zdarzeniami traumatycznymi oraz zaburzeniami psychiatrycznymi i zachowaniami przestępczymi. Ponadto zostanie omówiony złożony związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi i zachowaniami przestępczymi. Na zakończenie zostaną rozważone czynniki, które mogą wyjaśnić, dlaczego niektóre osoby z wczesnymi doświadczeniami traumatycznymi rozwijają zaburzenia psychiczne, podczas gdy inne osoby zostają przestępcami.