Krzysztof Krysta

Leki przeciwpsychotyczne (LAI), leki przeciwdepresyjne w leczeniu pacjentów na internacji


Pacjenci cierpiący na schizofrenię często nie współpracują w stosowaniu się do zaleconej farmakoterapii. Brak współpracy często jest  powodem zaostrzenia choroby i przez to pośrednio wiąże się z większa częstością występowania czynów zabronionych. Leki przeciwpsychotyczne (LAI) są więc ważnym elementem leczenia w psychiatrii sądowej, co wiąże się z poprawą stanu klinicznego u pacjentów, a także nie powoduje potrzeby stosowania wysokich dawek tych leków. Dobra współpraca pacjentów zaburzeniami psychicznymi w zakresie pobierania leków przeciwdepresyjnych, antypsychotycznych i stabilizujących nastrój oprócz zapobiegania nawrotom i łagodzenia objawów choroby może także obejmować zmniejszenie częstości agresji i konfliktów z prawem. Potencjalny wpływ tych leków na nasilenie przemocy i częstość występowania przestępstw powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu właściwego leczenia dla pacjentów na internacji.