Andrzej Czernikiewicz

Granice tajemnicy lekarskiej w psychiatrii i psychoterapii – między przypadkiem Tarasoffa a Adreasem Lubitzem