Agata Orzechowska

Testament samobójcy – opinia


Zetknięcie dwóch tak różnych dziedzin wiedzy — prawa i medycyny — do którego dochodzi w orzecznictwie, stawia przed osobą biegłego wiele wymagań i trudności, którym musi sprostać. Ocena zdolności do testowania przez osoby, które popełniły samobójstwo

i pozostawiły testament jest jednym z trudniejszych wyzwań, przed którym stoi biegły psychiatra i psycholog. Biegli często spotykają się z osądem a priori, że samobójca to osoba chora psychicznie, która w trakcie składania oświadczenia woli była w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli.

Osoba popełniająca samobójstwo, pomijając przypadkową śmierć w wyniku demonstracji samobójczej, to osoba krańcowo nieszczęśliwa, dla której decyzja o samobójstwie jest jedyną racjonalną decyzją jaką podejmuje w chwili realizacji tego zamiaru, ale nie zawsze spełniająca kryteria osoby chorej psychicznie. Samobójstwo jest zjawiskiem złożonym

i wieloprzyczynowym, a także zjawiskiem autonomicznym, które czasem pozostaje niezależne od zaburzeń psychicznych. Istotne jest również, że nie każde zaburzenie psychiczne, w obrazie którego występują zachowania samobójcze, jest chorobą wykluczającą świadome i swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli