Prof. Volodymyr Hutsal

Kilka teoretycznych i praktycznych poglądów na problemy psychiatrii sądowej: pogląd z Kulparkowa


Jedna z najbardziej radykalnych i kontrowersyjnych pozycji, dotyczących przeprowadzenia pełnowartościowego badania sądowo-psychiatrycznego, została sformulowana przez Emmanuela Kanta w jego badaniach antropologicznych. Sprowadza się ona do tego, że kwestia zdrowia psychicznego, ze swej natury, powinna należeć do kompetencji wydziałów filozoficznych. Głównym argumentem było to, że problem granicy miedzy normą a chorobą psychiczną, a więc czynami poczytalnymi i niepoczytalnymi nie może być rozwiązany bez filozoficznego podejscia. Karlowi Jaspersowi, jako założycielowi psychopatologii, nie udało się rozwiązać problemu normy. Podaje on opisową definicję normalnego funkcjonowania psychicznego, nie określajac granicy normy. Nasz zespół proponuje inne podejście: granicą między normalnym i patologicznym życiem psychicznym jest oczywistość jako taka. Proponujemy więc, następującą definicję oczywistości, jako ważnej filozoficznej i poznawczej kategorii: oczywistość jest zasadą uniwersalnego nastawienia do świata, w oparciu o zaufanie do deklaratywnej (faktycznej) wiedzy, i czymś, co przewiduje sprawiedliwość istniejącej rzeczywistości. Wyklad przemawia właśnie za taką definicją i jej rolą w praktycznym stosowaniu ocen psychiatryczno-eksperckich.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl