Prof. Józef Kocur

Opiniowanie w sprawach dotyczących świadczeń rentowych i odszkodowawczych 


 

 Wnioski   opinii   sądowo-psychiatrycznych powinny być syntezą całości dostępnego materiału dowodowego i wyników przeprowadzonego badania. Przy ich    formułowaniu poprzedzonym analizą zebranych   danych, biegli natrafiają   zwykle na utrudnienia sprawiające, że zarówno uzasadnienie wniosków, jak i one same mogą być poddawane krytyce i budzić wątpliwości.

 Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest z pewnością nieadekwatność uregulowań dotyczących oceny stanu psychicznego w postępowaniach odszkodowawczych i rentowych w stosunku do aktualnie   obowiązujących    psychiatrycznych systemów   klasyfikacyjnych   i współczesnej diagnostyki psychiatrycznej.

 W prezentowanym opracowaniu przedstawiono przykładowo niektóre z tych utrudnień przy   ustalaniu przyczyn   i wysokości uszczerbku na zdrowiu w sprawach    o zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz przy wydawaniu opinii dla potrzeb Sądów Pracy.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl