Prof. Jolanta Zawilska

 

Nowe związki psychoaktywne („dopalacze”) – Klasyfikacja, działania toksyczne


 

W okresie ostatnie dekady obserwujemy gwałtowny wzrost liczby nowych substancji psychoaktywnych (NPS), w Polsce potocznie określanych terminem „dopalacze”. W okresie od maja 2005 r. do października 2017r. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) zarejestrowało obecność na rynku narkotykowym ponad 620 NPS. Asortyment NPS dynamicznie się zmienia w odpowiedzi na zmiany legislacyjne oraz potrzeby użytkowników. Na opakowaniach produktów często możemy znaleźć informacje takie jak „produkt kolekcjonerski”, „nie do spożycia przez ludzi”, „środki niebezpieczne, należy chronić przed dziećmi”, „nie badano w kierunku bezpieczeństwa stosowania i toksyczności” lub „właściwości fizjologiczne i toksykologiczne tego odczynnika nie są znane”. Pomimo tych ostrzeżeń, NPS są reklamowane jako związki wywierające działania podobne do działań narkotyków. W oparciu o działanie poszczególnych związków na emocje, procesy kognitywne, zachowanie i percepcję, w obrębie NPS można wyróżnić następujące podstawowe grupy: związki naśladujące działanie marihuany – syntetyczne kanabinomimetyki (syntetyczne kanabinoidy); związki o działaniu psychostymulującym; związki halucynogenne – naśladujące działania LSD czy fencyklidyny; związki naśladujące działania morfiny/heroiny – opioidy; związki o działaniu uspokajającym i nasennym.

          NPS wywierają szerokie spektrum działań toksycznych. Do często występujących objawów należą zaburzenia psychiczne (niepokój, lęk, nadmierne pobudzenie, agresywność, napady paniki, anhedonia, urojenia paranoidalne, omamy wzrokowe i słuchowe, dysforia, depresja, myśli i próby samobójcze), zaburzenia neurologiczne (bezsenność, koszmary senne, drżenia mięśniowe, drgawki, hipertermia, parastezje, bóle i zawroty głowy, szczękościsk, zaburzenia widzenia), zaburzenia ze strony układu krążenia (kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, zatrzymanie akcji serca), zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej, rabdomioliza, ostre uszkodzenie nerek i wątroby oraz uszkodzenia wielonarządowe. Silne pobudzenie i zachowania agresywne często stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia nie tylko osoby będącej pod wpływem NPS, ale także dla osób trzecich.

Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki (grant 2014/13/B/NZ7/02237).

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl