Prof. Joanna Misztal-Konecka

 

Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym


 

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym, pomimo swego ściśle cywilnoprawnego charakteru, została uregulowana w przepisach Kodeksu postępowania karnego. Warunkami dochodzenia roszczeń z tytułu niesłusznego wykonania środka zabezpieczającego są: prawomocne orzeczenie w stosunku do poszkodowanego środka zabezpieczającego; wykonanie tego środka zabezpieczającego w całości albo w części; poniesienie w związku z wykonaniem środka zabezpieczającego szkody majątkowej lub krzywdy; uniewinnienie poszkodowanego lub umorzenie postępowania na podstawie okoliczności, która nie została uwzględniona we wcześniejszym postępowaniu w wyniku postępowania kasacyjnego albo wznowienia postępowania. Natomiast warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu niesłusznego tymczasowego aresztowania jest przede wszystkim jego niewątpliwa niesłuszność oceniana z perspektywy czasu stosowania tego środka zapobiegawczego. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia orzekania przez sądy w tego rodzaju sprawach ma w pierwszej kolejności przesądzenie zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za niesłuszną internację psychiatryczną. Stwierdzenie przesłanek odpowiedzialności z art. 552 K.p.c. otwiera dopiero drogę do oceny wysokości należnego zadośćuczynienia i odszkodowania, która następuje według reguł wynikających z Kodeksu cywilnego.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl