Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Kryzys: otępienia – czyny zabronione


Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie żyje 580 milionów ludzi powyżej 60 r. ż., w tym 355 milionów w krajach wysoko rozwiniętych. Przewiduje się, że w 2020 r. ogólna liczba ludzi starych osiągnie 1 miliard, w krajach najbogatszych przekroczy 700 milionów (ok. 30% całej populacji).

W Polsce według GUS – po 2025 r. liczba ludzi starych będzie przewyższać liczbę ludzi młodych (do 18 r. ż.). Wg Eurodem 2018  liczba pacjentów z Choroba Alzheimera przekroczyła 300 000 osób.

W 88% opiekunem osoby z chorobą otępienną są członkowie rodziny (36% to małżonek/małżonka,  29% córka, 10% syn). To samo w sobie rodzi wiele problemów społecznych i prawnych - estymowany czas opieki to przeszło 50 godzin/tydzień – czyli przeszło 1,5 pełnego dodatkowego etatu pracy!

Osoby z otępieniem, poza zaburzeniami funkcji poznawczych i kryzysami związanymi z zaburzeniami behawioralnymi (przejawiającymi się agresją, apatią, pobudzeniem psychoruchowym), zdradzają objawy lęku, depresji, a czasami mają zaburzenia psychotyczne. To wszystko należy właściwie zdiagnozować i leczyć.

W tym kontekście należy pamiętać o tej grupie osób przy orzekaniu w prawie karnym:

  • jaka jest odpowiedzialność karna sprawców dotkniętych otępieniem (poczytalność/niepoczytalność),
  • jaka jest ich zdolność do uczestnictwa w postępowaniu karnym
  • jakie środki zabezpieczające stosować
  • jaka jest ich zdolność do odbywania kary
  • jaka jest prognoza kryminologiczna

Czy istnieją przesłanki do ubezwłasnowolnienia pacjenta (całkowite/częściowe).Jak chronić osobę z otępieniem w kontekście spraw spadkowych, oświadczeń woli, leczenia bez zgody. W prezentacji poruszane będą m.in. te zagadnienia.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu