Prof. Janusz Heitzman

Janusz Heitzman, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej od 2005 roku i dyrektor naczelny Instytutu od października 2016 roku.    Nauczyciel akademicki i wykładowca od 1979 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie,  w Collegium Medicum (do 2014 roku) , na Wydziale Prawa i Administracji UJ, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.


Współczesna psychiatria sądowa a wymagania wymiaru sprawiedliwości


 

Podstawowym współczesnym  problemem wymiaru sprawiedliwości jest takie usprawnienie postępowania sądowego by prowadzone sprawy były rozstrzygane szybko i nie pozostawiały wątpliwości związanych z rzetelnym i obiektywnym wykorzystywaniem wiedzy eksperckiej. Psychiatria sądowa w swoich zadaniach realizowanych na potrzeby obowiązującego prawa, korzystając  z dorobku psychiatrii klinicznej,  jest dyscypliną medyczną najbardziej zaangażowaną nie tylko w swoim wpływie na ustalanie zawinienia w procesie.  Dodatkowo, realizuje szczególnie ważne zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego poprzez obejmowanie sprawców z zaburzeniami psychicznymi oddziaływaniami leczniczymi, zabezpieczającymi o charakterze izolacyjnym jak również naprawczymi o charakterze terapii, rehabilitacji i resocjalizacji. Wymiar sprawiedliwości oczekuje, by wszystkie te zadania realizowane były w ramach świadczenia usług ochrony zdrowia dla potrzeb prawa. Oczekuje również sprawnego, zobiektywizowanego i poddanego kontroli wypełniania zadań pod względem dostarczania dowodów bezwzględnie opartych na prawdzie, chociaż nie zawsze jest to możliwe do uzyskania tak podczas procesu jak i badania psychiatrycznego. Kontrowersje i wątpliwości współczesna psychiatria sądowa stara się w swoim procesie doskonalenia diagnostyki obiektywizować i unifikować (tworzenie wytycznych, standardów w posługiwania się narzędziami) wymaga to jednak rozwijania równoległych kompetencji w wymiarze sprawiedliwości w celu nabycia umiejętności oceny.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl