Prof. nadzw. dr hab. n. społ. Grażyna Mikołajczyk – Lerman

 

Społeczne konsekwencje detencji

 

Detencja jako jeden ze środków zabezpieczających stanowi swoisty środek ochrony społeczeństwa przed sprawcą niebezpiecznym w związku z możliwością jego powrotu do przestępstwa, a związanego między innymi z jego chorobą psychiczną czy upośledzeniem umysłowym. Z badan ewidentnie wynika, iż naznaczenie osoby jako chorej psychicznie, czy też z zaburzeniami natury psychicznej w Polsce powoduje zwykle negatywne konsekwencje. Choroba psychiczna w odróżnieniu od większości schorzeń somatycznych jest postrzegana jako powód do wstydu i zażenowania. Zaburzenia wynikające z choroby psychicznej powodują ograniczenie zdolności adekwatnego pełnienia ról społecznych, przede wszystkim w zakresie rozumienia oraz postrzegania wymagań i oczekiwań związanych z tymi rolami. Choroba psychiczna może być czynnikiem ryzyka powodującym szereg trudności w rozumieniu i realizowaniu wszechobecnych norm i reguł społecznych. Jednocześnie choroba psychiczna powoduje większe wykluczenie społeczne niż jakiekolwiek inne zaburzenie, uniemożliwiając chorym realizację celów życiowych. Chorzy mają w znacznym stopniu ograniczone możliwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich i funkcjonowania na rynku pracy. W społeczeństwie są postrzegani jako niebezpieczni, są napiętnowani, budzą lęk, a co za tym idzie są wykluczani z wielu sfer życia społecznego. Niejednokrotnie rola chorego psychicznie, osobom, które raz w nią weszły, towarzyszy przez całe ich życie. Prezentowany wykład podejmuje problematykę możliwości i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu osób po detencji, których sytuacja jest podwójnie niekorzystna, a to ze względu na popełnienie czynu zabronionego, poważnego naruszenia porządku prawnego przy jednoczesnym współwystępowaniu choroby psychicznej. Sytuacja wydaje się być bardzo istotna przede wszystkim w warunkach ograniczonego dostępu do systemu sieci wsparcia dla osób mających w swojej biografii epizod pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu