Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Świecki

 

Odpowiedzialność karna związana z posiadaniem i wprowadzaniem do obrotu dopalaczy


 

W przepisach prawa nie ma wprost regulacji wprowadzającej odpowiedzialność karną za posiadanie i wprowadzenie do obrotu dopalaczy. Używanie tych środków stało się problemem społecznym dopiero w ostatnich latach. Stąd też pojawiła się trudność związana z zakwalifikowaniem jako przestępstwa czynności związanych z posiadaniem i wprowadzaniem do obroty dopalaczy. Celem wykładu będzie zatem przedstawienie możliwych reakcji karnych w zwalczaniu tego szkodliwego społecznie zjawiska. Należy od razu zasygnalizować, że odpowiedzialność karna może być tu rozważana na gruncie art. 165 § 1 pkt 2 k.k. Jednak w świetle tego przepisu nie stanowi przestępstwa sam tylko obrót tzw. dopalaczami, o ile spełniają one zwykłe normy jakościowe przyjęte w praktyce ich wytwarzania i obrotu. Nie każdy bowiem środek zastępczy (tzw. dopalacz), o którym mowa w art. 4 ust. 27 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zawierać musi, niejako z natury rzeczy, substancje na tyle szkodliwe dla człowieka, że jego użycie w konsekwencji zawsze będzie powodowało niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia w rozumieniu hipotezy normy określonej w art. 165 § 1 pkt 2 k.k., a więc skutkujące konkretnym i realnym zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzkiego w poważnym stopniu. Dla stwierdzenia, że doszło do wyczerpania znamion czynu zabronionego z art. 165 § 1 pkt 2 k.k., konieczne jest zatem ustalenie, że spożycie określonego środka stanowiącego dopalacz mogło prowadzić do następstw wykraczających poza te wskazane, akceptowane przez konsumenta skutki „uboczne”, które to następstwa wiązałyby się z zaistnieniem konkretnego niebezpieczeństwa dla jego życia lub zdrowia.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu