Paweł Urbaniak Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

UNORMOWANIE PRAWNE DETENCJI - Wystąpienie (PIĄTEK, godz. 15:00 - 16:30):

Tematyka merytoryczna wystąpienia podzielona została na kilka problemów wiodących, a w każdym omówione będą szczegółowe zagadnienia:

  1. Wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego:

1.1 wyłączenie poczytalności sprawcy czynu zabronionego  (art. 31§1 Kodeksu karnego)

1.2 brak możliwości przypisania winy i konieczność umorzenia postępowania (art. 17§1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego),

1.3 orzekanie w sprawach, w których stwierdzono wyłączenie poczytalności sprawcy (przez sąd w fazie postępowania sądowego art. 424§1-3 Kodeksu postępowania karnego;  przez sąd na wniosek prokuratora – art. 354 i art. 354a Kodeksu postępowania karnego),

  1. podstawy stwierdzenia konieczności stosowania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym:

2.1 wyjaśnienie znaczenia przesłanki „…zapobieżenia ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości” – art. 93b§1 Kodeksu karnego,

2.2 wyjaśnienie znaczenia środka zabezpieczającego „…  odpowiedniego do stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego, który sprawca może popełnić, oraz prawdopodobieństwa jego popełnienia, a także uwzględniającego potrzeby i postępy w terapii lub terapii uzależnień” – art. 93b§3 Kodeksu karnego,

2.3 kategorie czynów zabronionych, w przypadkach popełniania których można stosować środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym – art. 93c pkt 1-5 Kodeksu karnego,

2.4 podstawy orzekania o środku zabezpieczającym w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym – art. 93g§1-3 Kodeksu karnego,

2.5. znaczenie opinii biegłych psychiatrów (oraz ewentualnie psychologa czy biegłych innych specjalności) dla kwestii możliwości orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym,

2.6 zagadnienie czasu stosowania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym – art. 93d§1-3 Kodeksu karnego,

  1. wykonywanie orzeczenia o zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym:

3.1  postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia o zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym – skierowanie orzeczenia do wykonania i znaczenie Komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających,

3.2  rodzaje zakładów, w których wykonywane są środki zabezpieczające postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym,

3.3  orzekanie w czasie stosowania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym;  rola opinii biegłych albo innych środków dowodowych; podstawy uchylenia i zastosowania innego środka zabezpieczającego (art. 199a-205a Kodeksu karnego wykonawczego),

3.4 aspekty proceduralne związane z wykonaniem środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.

Poszczególne zagadnienia ilustrowane będą przykładami z praktyki orzeczniczej i literatury przedmiotu.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu