Dr n. med. Ryszard Wardeński

Stan detencji w Polsce

Środek zabezpieczający w Polsce jest realizowany w zamkniętych zakładach psychiatrycznych dysponujących: podstawowym, wzmocnionym i maksymalnym poziomem zabezpieczenia. Pacjentami tych ośrodków są osoby uznane przez sąd za osoby niepoczytalne. Jeśli chodzi o aktywność dotyczącą detencji w 2018 roku to do ośrodków dysponujących  podstawowym stopniem zabezpieczenia Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających skierowała 568 osób. Jeśli chodzi o terapię w zamkniętych zakładach psychiatrycznych dysponujących wzmocnionym poziomem zabezpieczenia to skierowano do nich 255 pacjentów. Trzeci poziom zabezpieczenia określany jako maksymalny został wykorzystany przez Komisję do skierowania 65 pacjentów. Łączna liczba pacjentów skierowanych przez Komisję Psychiatryczną ds. Środków Zabezpieczających do zamkniętych zakładów leczniczych w 2018 roku wynosiła 888 osób. Poszczególne ośrodki o różnych stopniach zabezpieczenia charakteryzują się inną strukturą organizacyjną i liczbą zatrudnionych pracowników.

W ostatnim roku funkcjonowania Komisji Psychiatrycznej, tj. w 2018 zauważono zwiększoną liczbę spraw kierowanych przez Sądy w zakresie realizacji środka zabezpieczającego. Powoduje to, że okresowo występują trudności z umieszczeniem pacjentów w poszczególnych zamkniętych zakładach psychiatrycznych. W ostatnich miesiącach 2018 roku liczba wniosków dotycząca środków zabezpieczających znacznie wzrosła. Przepełnienie ośrodków szpitalnych realizujących decyzje sądowe wymaga podjęcia dalszych kroków w zakresie reformy dotyczącej wykonywania środków zabezpieczających poprzez skierowanie pacjentów i leczenie ich w oddziałach szpitalnych. Konieczne jest aktywne uruchomienie detencji w postaci leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Spowoduje to rozgęszczenie zamkniętych zakładów psychiatrycznych realizujących środki zabezpieczające. 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl