Dr Krzysztof Krysta

Zgoda na leczenie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

 

Przyjęcie do szpitala osoby z niepełnosprawnością intelektualną może często wiązać się z problemami prawnymi. W zależności od stopnia upośledzenia konieczne jest ustalenie, czy dana osoba jest zdolna do wyrażenia świadomej zgody na leczenie. Kolejnym problemem jest fakt ewentualnego ubezwłasnowolnienia, co dotyczy wielu osób niepełnosprawnych intelektualnie szczególnie mieszkających w domach pomocy społecznej. W przypadku pacjentów przyjmowanych do szpitala psychiatrycznego wypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy są ubezwłasnowolnienie i zdolni do wyrażenia zgody konieczna jest ich własna zgoda oprócz zgody opiekuna prawnego. W wielu krajach prowadzi się działania edukacyjne w stosunku do pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie umiejętności do wyrażania świadomej zgody na leczenie. W naszym kraju również istnieje duża potrzeba stworzenia takich programów.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl