Dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

Perspektywa pacjenta uzależnionego od alkoholu na detencji w zależności od typu uzależnienia

Według danych epidemiologicznych rozpowszechnienie uzależnienia od alkoholu w populacji wynosi od 2% do 4%, osób upijających się okazjonalnie jest około 4-5 razy więcej. Upicia patologiczne, którym towarzyszy przemijający stan agresji z nagłym brutalnym wyładowaniem psychoruchowym oraz niepamięcią, są jednak rzadszym powikłaniem sądowo-psychiatrycznym od tych, spowodowanych przewlekłym piciem alkoholu. Perspektywa pacjenta uzależnionego od alkoholu na detencji jest zależna od typu uzależnienia, a samo uzależnienie jest pochodną wieloczynnikową -biologiczną, psychologiczną -także behawioralną. Bardzo istotną rolę odgrywają w tej perspektywie inne współtowarzyszące zaburzenia psychiczne np. psychozy, inne uzależnienia oraz rys osobowościowy jak np. obecność cech dyssocjalnych.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu