Dr Andrij Hul

Przyjęcie pacjenta bez jego zgody do szpitala psychiatrycznego na Ukrainie


 

Na dzień dzisiejszy przymusowe umieszczenie osoby w zakładzie psychiatrycznym na Ukrainie jest regulowane przez Ustawę Ukrainy "O pomocy psychiatrycznej", Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania karnego. Od czasu utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego nastąpiła znaczna transformacja prawna z przejściem od totalitarnych, paternalistycznych zasad udzielania pomocy psychiatrycznej, do zasad legalności, ludzkości, poszanowania praw i wolności, zgodnie z międzynarodowymi standardami.

 Warunkiem obowiązkowym przymusowego umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym jest decyzja sądu.

 Warunkowo można wyróżnić cztery rodzaje "przymusowej" hospitalizacji osoby w zakładzie psychiatrycznym: przymusową hospitalizację osób stanowiących zagrożenie publiczne; umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym na potrzeby sądowego badania psychiatrycznego podejrzanych i oskarżonych, zmiana aresztu na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi oraz internacja jako środek zabezpieczający osoby chore psychicznie, które popełniły przestępstwo.

Przejście od sowieckiego systemu opieki psychiatrycznej było bardzo skomplikowane, powstały problemy prawne, finansowe i mentalnośćiowe w tworzeniu nowego systemu psychiatrii na Ukrainie.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl