Dr Aleksandra Robacha

 

Medyczne i prawne aspekty uzgodnienia płci a zmiany w klasyfikacji DSM-V oraz ICD-11

 

Transseksualizm jest najcięższym zaburzeniem tożsamości płci. Jest rozbieżnością między płcią psychicznie odczuwaną a innymi determinantami płci ( płcią somatyczną). Dotyczy 1 na 30 tys. mężczyzn i 1 na 100 tys. kobiet. W Polsce obserwujemy przewagę liczby kobiet cierpiących z powodu dezaprobaty swojej płci ( 3,4 : 1 ).

Aktualne standardy i procedury medyczno– prawne wymagają minimum 2 letniego okresu dynamicznej diagnozy, podjęcia hormonoterapii i skomplikowanego procesu o ustalenie płci wytaczanego na drodze powództwa cywilnego przeciwko własnym rodzicom. Pomijając problemy emocjonalne i rodzinne wynikające z tej prawnej konieczności sam proces sądowy uzależniony jest nie tylko od faktycznie ustalonego rozpoznania medycznego TSX ale od interpretacji prawnej tych samych przecież przepisów. Ostatecznie zależnie od regionu, w którym dochodzi do orzekania?, sądu?, doświadczenia? czy innych czynników? Właściwie każdy proces jest inny, wymagania różnych sądów są różne i nie ma możliwości przygotowania pacjenta do niego.

Trudności prawne osób TSX nie kończą się na procedurze zmiany płci metrykalnej. Nasz system prawny nie jest przygotowany na takie sytuacje. Kłopoty związane z rodzicielstwem, stosunkiem pracy, prawami pracowniczymi/ ubezpieczeniowymi/ emerytalnymi i innymi to realia życia dla tej grupy pacjentów.

Niestety przyszłość może być dla pacjentów i nas wszystkich, zaangażowanych w ich życie, jeszcze trudniejsza. Proponowane bowiem zmiany klasyfikacyjne w ICD 11 wykluczają de facto postawienie rozpoznania transseksualizmu i w rozumieniu autorki uniemożliwiają leczenie i proces korekcji płci w dzisiejszym rozumieniu. Czy będzie to z korzyścią dla pacjentów? Życie pokaże…Bez względu na to czy nam się podoba, czy nie, w 2020 roku, znajdziemy się medycznie i prawnie w zupełnie nowej sytuacji w tej kwestii.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl