Dr n. med. Agata Orzechowska

 

Przesłuchanie świadka z udziałem psychologa


 

W polskiej procedurze karnej świadek jest ważnym źródłem dowodowym. Sąd dokonuje oceny jego wiarygodności poprzez pryzmat dyrektyw zasady swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.). Niejednokrotnie bardzo pomocne w procesie oceny wiarygodności zeznań świadka są opinie sporządzone przez biegłych psychologów. Bardzo istotną rolę do odegrania ma biegły psycholog w związku z przesłuchaniem świadka poniżej 15 lat (art. 185a k.p.k. oraz art. 185b k.p.k.). Psycholog może brać także udział w przesłuchaniu świadka w sprawach o przestępstwa określone w art. 197 – 199 k.k. (art. 185c§3 k.p.k.). Podobnie także w sytuacji gdy istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd lub prokurator, stosowanie do treści art. 192§2 k.p.k., może zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem m. in. biegłego psychologa, co może mieć miejsce przykładowo w przypadku świadka z zaburzeniami psychicznymi lub świadka w podeszłym wieku.

  Psychologiczna ocena osoby świadka wymaga analizy poznawczych oraz podmiotowych i osobowościowych  uwarunkowań  wiarygodności zeznań świadka.

Kluczowym problemem w psychologii zeznań świadków, jakim jest ustalenie stopnia wiarygodności zeznań, jest rozpatrywanie jej nie tylko na podstawie analizy odpowiedzi świadków, uzyskanych za pomocą określonej techniki pytań. Istotna jest również psychologiczna ocena wiarygodności zeznań świadków na podstawie analizy ich osobowości oraz motywacji wynikających z określonych sytuacji i układów, w jakich znajdował się świadek w stosunku do sprawcy czynu zabronionego w czasie dokonywania przez niego przestępstwa.

Ocena zdolności do składania zeznań powinna być zawsze rozpatrywania indywidualnie, a zachowanie się człowieka w sytuacji składania zeznań można rozumieć jako uczestnictwo w sytuacji społecznej. Obecność biegłego psychologa na sali sądowej lub w specjalnie do tego wskazanym przez organy procesowe miejscu, uwarunkowana jest ujawnieniem okoliczności uzasadniających podejrzenie istnienia czynników, które zakłócają lub wykluczają zdolność postrzegania, zapamiętywania oraz odtwarzania spostrzeżeń i relacjonowania faktów. 

 Przesłuchanie świadka z udziałem psychologa może dostarczyć organowi procesowemu bardzo istotnych informacji, które są niezbędne podczas dokonywania oceny wiarygodności złożonych przez niego zeznań w kontekście całokształtu materiału dowodowego jaki został zgromadzony w konkretnej sprawie.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu