Wykłady

Dr n. praw. Krzysztof Eichstaedt

Dr n. praw. Krzysztof Eichstaedt 

Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego

Zgodnie z treścią przepisu art. 31§1 k.k. „Nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych...

Czytaj więcej:

Dr n. med. Agata Orzechowska

Dr n. med. Agata Orzechowska

Przesłuchanie świadka z udziałem psychologa

W polskiej procedurze karnej świadek jest ważnym źródłem dowodowym. Sąd dokonuje oceny jego wiarygodności poprzez pryzmat dyrektyw ...

Czytaj więcej:

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz

"Z zimną krwią” – zabójcy w literaturze paradokumentalnej

„Na początku było słowo”, ale i na początku było zabójstwo, w postaci zabójstwa brata (Kain i Abel). Motyw zabójstwa jest wszechobecny w literaturze pięknej od mitologii greckiej ... 

Czytaj więcej:

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Świecki

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Świecki

Odpowiedzialność karna związana z posiadaniem i wprowadzaniem do obrotu dopalaczy

W przepisach prawa nie ma wprost regulacji wprowadzającej odpowiedzialność karną za posiadanie i wprowadzenie do obrotu dopalaczy. Używanie tych środków stało się problemem ...

Czytaj więcej:

Franco Scarpa, Luca Castelletti

Franco Scarpa, Luca Castelletti

The italian reform of forensic treatment: the Community Mental Health Network and the new facilities for patients not guilty by reason of insanity and dangerous.

Italy reformed the system for treatment of patients not guilty by reason of insanity, dangerous for society, and according penal code sentenced to a security measure. Last 2014 was approved...

Czytaj więcej:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Kryzys: otępienia – czyny zabronione

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie żyje 580 milionów ludzi powyżej 60 r. ż., w tym 355 milionów w krajach wysoko rozwiniętych. Przewiduje się ...

Czytaj więcej:

Prof. dr hab. n. med. Józef Krzysztof Gierowski

Prof. dr hab. n. med. Józef Krzysztof Gierowski

Modele oceny ryzyka ponowienia czynu zabronionego związanego z zaburzeniami psychicznymi.

Prognozowanie i związane z nim szacowanie ryzyka przemocy kryminalnej jest obszarem intensywnego rozwoju psychologii i psychopatologii sądowej...

Czytaj więcej:

Krzysztof Łoszewski

Krzysztof Łoszewski

Od mody do dress code’u

Ubranie jest kodem. Mówi innym tym, którzy nas nie znają jak siebie samych postrzegamy, jaki jest nasz stosunek do otoczenia. Jakość wizerunku zewnętrznego to jeden...

Czytaj więcej:

Dr hab. n. med. Hanna Karakuła- Juchnowicz

Dr hab. n. med. Hanna Karakuła- Juchnowicz

Pacjent z chorobą dwubiegunową na detencji – dostosowanie terapii w zależności od typu choroby

Istotnym i często trudnym wyzwaniem w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym pozostają kwestie związane z oceną poczytalności i zasadnością stosowania środków zabezpieczających...

Czytaj więcej:

Dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

Dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

Perspektywa pacjenta uzależnionego od alkoholu na detencji w zależności od typu uzależnienia

Według danych epidemiologicznych rozpowszechnienie uzależnienia od alkoholu w populacji wynosi od 2% do 4%, osób upijających się okazjonalnie jest około 4-5 razy więcej. Upicia patologiczne...

Czytaj więcej:

Dr n. med. Ryszard Wardeński

Dr n. med. Ryszard Wardeński

Stan detencji w Polsce

Środek zabezpieczający w Polsce jest realizowany w zamkniętych zakładach psychiatrycznych dysponujących: podstawowym, wzmocnionym i maksymalnym poziomem zabezpieczenia..

Czytaj więcej:

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Schizofrenia: objawy i rokowanie w czasach długodziałających leków przeciwpsychotycznych

Leki przeciwpsychotyczne długodziałające drugiej generacji znajdują coraz większe zastosowanie w nowoczesnej psychiatrii, chociaż nie na taka skalę, na jaką zasługują. W psychiatrii...

Czytaj więcej:

Prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk

Prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dorosłych z punktu widzenia psychiatrii sądowej

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) jest jednym z najczęstszych rozpoznań psychiatrycznych w populacji dzieci i młodzieży..

Czytaj więcej:

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl