Zbigniew Lew Starowicz

Prof. dr hab. n. med., psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, krajowy konsultatnt w dziedzinie seksuologii. Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie.


Kierownik Zakładu Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej, Wydziału Rechabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Seksuologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Autor ponad 500 publikacji z zakresu psychiatrii, a zwłaszcza seksuologii.