Wojciech Zawalski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Praktyk biznesu, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa.


W latach 1997-2010 pracował jako lekarz w wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dr Madurowicza w Łodzi. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika oddziału Ginekologii i Położnictwa Pabianickiego Centrum Medycznego.

W latach 2011-2014 pracował w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, w tym w latach 2011-2013 na stanowisku Dyrektora ds. Medycznych (wyróżnienie Srebrna Perła Medycyny dla TCZ), od 2013 roku pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (wyróżnienie listem pochwalnym Dyrektora OW NFZ w Łodzi za uzyskanie Złotej Perły Medycyny i zajęcie wysokiego miejsca w Rankingu „Bezpieczny Szpital”  Rzeczpospolitej). W 2014 roku pełnił funkcję Kierownika Medycznego Luxmed Sp. z o.o. W latach 2014-2015 pracował w Szpitalu Powiatowym w Radomsku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 

Ukończył między innymi szkolenia dla audytora wewnętrznego, kurs kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, kurs z zakresu nowoczesnego zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania firmą oraz kluczowymi jej jednostkami. Specjalista w zakresie rynku Opieki Zdrowotnej w Polsce, Prawa Medycznego, Kodeksu Spółek Handlowych.  

Od stycznia 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.