Piotr Gałecki

prof. dr hab. med., Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk od wielu lat.


Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych oraz wielu książek, których tematyka łączy ze sobą zagadnienia psychiatrii i psychologii. Jest również autorem unikatowych na polskim rynku publikacji i pozycji książkowych z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii.

Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej, cieszącego się od trzech lat niesłabnącym zainteresowaniem lekarzy psychiatrów, seksuologów, psychologów oraz prawników.

Z racji obowiązków zawodowych, ale i z powodu osobistych przekonań, szczególnie zainteresowany jest szerzeniem wiedzy na temat przestrzegania praw pacjentów leczonych
z powodu zaburzeń i chorób psychicznych. Podejmuje szereg działań mających na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu chorych.

Od wielu lat z zaangażowaniem i oddaniem poświęca się kształceniu przyszłych lekarzy, specjalistów psychiatrów i seksuologów.

W pracy klinicznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie zaburzeń depresyjnych. Twórca nowatorskiej, „neurorozwojowej teorii depresji”, integrującej dotychczasowe podejścia w rozumieniu etiologii tej choroby, o której można bez zbytniej przesady powiedzieć, że jest „przeziębieniem” współczesnego świata.