Monika Talarowska

Dr hab. n. zdr., specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od 2005 roku.


Interesuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem poznawczym człowieka zdrowego oraz wpływem chorób psychicznych na procesy poznawcze.