Michał Kłos

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi obecnie Prezes tego Sądu. Specjalizacja - prawo cywilne. 


Istotniejsze publikacje: Wspólność majątku spadkowego, Warszawa 2003; Rozdział X w Systemie Prawa Prywatnego, Tom 10, pod red. B. Kordasiewicza, Warszawa 2013; rozdział w Kodeksie postępowania cywilnego, Tom II pod red. A. Marciniaka i K. Piaseckiego, Warszawa 2014.