Krzysztof Krysta

Dr n. med. Krzysztof Krysta jest adiunktem Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którą związany jest zawodowo od roku 2003. Był ordynatorem oddziału psychiatrycznego dla pacjentów z podwójną diagnozą Centrum Leczenia Uzależnień "Famila" w Gliwicach.  Jest autorem wielu publikacji dotyczących m.in. schizofrenii, uzależnień, zaburzeń psychosomatycznych a także niepełnosprawności intelektualnej. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest współtwórcą i przewodniczącym Sekcji Zaburzeń Psychicznych u Pacjentów Niepełnosprawnych Intelektualnie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.