Józef Gierowski

Józef Krzysztof Gierowski, doktor praw, doktor habilitowany psychologii, profesor zw. nauk medycznych.


Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP. Profesor Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wieloletni pracownik Katedry Psychiatrii UJ CM. W latach 2011 – 2012 Kierownik Katedry. Autor i współautor ponad 450 publikacji naukowych z zakresu psychologii oraz psychiatrii sądowej a także psychologii klinicznej i lekarskiej. Redaktor naczelny “Problems of Forensic Science”