Jan Ciechorski

Jan Ciechorski – doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, autor licznych artykułów i głos z zakresu prawa medycznego. Specjalizujący się w prawie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa w psychiatrii. Prawie od 20 lat wykonuje obsługę prawną podmiotów leczniczych.