Dariusz Świecki

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz Rzecznik Prasowy tego Sądu.


Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, przez wiele lat orzekał w sądach powszechnych w pierwszej i w drugiej instancji, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia.