Daniel Boduszek

Prof. Daniel Boduszek doktorat z psychologii kryminalnej uzyskał na University of Ulster (Wielka Brytania), habilitacje z psychologii na Uniwersytecie SWPS (Polska) i profesure z psychologii kryminalnej na University of Huddersfield (Wielka Brytania). Jest założycielem recenzowanego międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Criminal Psychology oraz członkiem rad redakcyjnych Journal of Criminal Justice i Deviant Behavior. 

 

 


Prof. Boduszek posiada szerokie doświadczenie w pracy w więzieniach w różnych krajach. Prowadzi badania naukowe wśród więźniów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Pakistanie, Tanzanii, na Karaibach i w Polsce. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia psychopatii kryminalnej, kryminalnych struktur poznawczych, samobójstw i zdrowia psychicznego w więzieniach, a także problematykę zabójstw, recydywy oraz prizonizacji. Jego badania były finansowane przez Unię Europejską, Economic and Social Research Council i UNICEF, i zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach recenzowanych.