Andrzej Czernikiewicz

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz jest absolwentem  Akademii Medycznej w Lublinie, Również na tej uczelni uzyskał stopnie doktora nauk medycznych ( i doktora habilitowanego). Tytuł profesorski otrzymał w 2007 r.. Był kierownikiem Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lata 2000-2008) i Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (lata 2008-2014). Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego  UMCS w Lublinie . Jest również wykładowcą psychiatrii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 


Wieloletni przewodniczący komitetów naukowych Lubelskich Spotkań Naukowych, Podlaskich Warsztatów Naukowych i Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych. Zorganizował, jako przewodniczący, Komitetu Organizacyjnego i Naukowego -  44. Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich (Lublin 2013 r.).  Autor i współautor 189 prac naukowych , w tym 4 książek i czterech rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania naukowe: zaburzenia językowe w schizofrenii, neurobrazowanie w schizofrenii, standardy terapii zaburzeń psychicznych. Miłośnik filmów o psychiatrii i psychoterapii,  kibic CF Barcelona.