Alicja Czerederecka

Doktor − psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Korespondent Archiwum Rorschachowskiego oraz członek International Rorschach Society, European Rorschach Association for the Comprehensive System i European Association of Psychology and Law. Członek Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, biegła z rekomendacją PTP w zakresie procesu cywilnego, nieletnich i rodziny, dorosłych sprawców przestępstw, sprawców wypadków w pracy lub wypadków drogowych oraz zeznań świadków. 


Główne obszary jej zainteresowań i prac badawczych to problematyka rodziny rozbitej, opiniowanie w sprawach rodzinnych, problemy etyczne i metodologiczne, standardy pracy biegłego oraz wykorzystanie testu Rorschacha i technik projekcyjnych w badaniach sądowych. Autorka ponad 60 artykułów i książek poświęconych psychologii sądowej: Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych, i opiekuńczych (red.). Wyd. IES, Kraków 2016, Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dzieckiem Wyd. LexisNexis Warszawa 2010, Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera, Wyd. IES, Kraków 2006.