Agata Orzechowska

Dr n. med. Agata Orzechowska, adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorka kilku pozycji książkowych. W pracy klinicznej i naukowej interesuje się rolą psychologa w lecznictwie medycznym, chorobami psychosomatycznymi oraz dąży do poznania podłoża deficytów emocjonalnych w chorobach psychicznych. Swoje doświadczenie kliniczne i naukowe wykorzystuje w orzecznictwie sądowo-psychologicznym.