Prof. Paweł Nowak

Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL, kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks”,


wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, konsultant językowy materiałów informacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej, autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), „Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009), „Naturalny porządek rzeczy w języku” (2020 – w druku). Ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji, komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej, poprawności i kultury języka, komunikacji w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu