Prof. Jerzy Samochowiec

Profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie. Od 2004r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie. 


Profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie. Od 2004r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie. Był Konsultantem ds. Psychiatrii w  Zachodniopomorskiem w latach 2005-1015. Główne zainteresowania naukowe to: genetyka uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyki schizofrenii. Jest promotorem 16 ukończonych prac doktorskich, opiekunem 5 habilitacji w Katedrze Psychiatrii PUM. Opublikował przeszło 300 prac oryginalnych, poglądowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jego wskaźnik Hirscha wynosi 26, liczba cytowani ponad 2200, publikacje jego maja współczynnik oddziaływania IF=310. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Psychiatria Polska, Alkohol i Narkomania, Psychiatria po Dyplomie i innych. W latach 2009 - 2013 był w Zarządzie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Alkoholizmem (European Society for Biological Research on Alcoholism - ESBRA).

W latach 2014-2019 jest w Zarządzie Głównym Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA-European Psychiatric Association).

Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Psyciatrycznego.

Prorektor ds. Nauki w kadencji 2012-2016, ponownie wybrany na kadencję 2016-2020.

Żonaty, 2 dzieci. Hobby: narty, piłka nożna, tango, poznawanie świata.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl