Prof. Janusz Heitzman

Janusz Heitzman, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej od 2005 roku i dyrektor naczelny Instytutu od października 2016 roku.    Nauczyciel akademicki i wykładowca od 1979 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie,  w Collegium Medicum (do 2014 roku) , na Wydziale Prawa i Administracji UJ, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.


 

 

Janusz Heitzman, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej od 2005 roku i dyrektor naczelny Instytutu od października 2016 roku.    Nauczyciel akademicki i wykładowca od 1979 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie,  w Collegium Medicum (do 2014 roku) , na Wydziale Prawa i Administracji UJ, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

W latach 2010 -2013 Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2013  - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W kadencji 2007 - 2010 członek Komitetu Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący zespołu Ministra Zdrowia ds. opracowania projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.

Jest członkiem Zarządu Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, członkiem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Od 2015 roku jest przedstawicielem Polski w  COST – programie Unii Europejskiej   zajmującym się oceną porównawczą i badaniami skuteczności i rozwoju  w długoterminowej opiece sądowo-psychiatrycznej w Europie. Inicjator budowy Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN - oddziału o wzmocnionym poziomie zabezpieczenia, jednego z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Jest autorem 25: książek, monografii, skryptów, rozdziałów w książkach  oraz  ponad 200 artykułów naukowych. Ponad 40 publikacji było opublikowane w obcych językach.

Większość prac jest poświęcona zagadnieniom psychiatryczno-prawnym i stresowi pourazowemu (PTSD).

Był prezenterem ponad 350 doniesień na kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, Izraelu, W. Brytanii , Australii, Japonii i w USA).

Jest biegłym psychiatrą sądowym powoływanym przez prokuratury i sądy do wydawania opinii w najbardziej złożonych sprawach karnych i cywilnych (m.in. ”Wampir z Bytowa”, „Gumiś” itp.). 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl