Dr n. praw. Krzysztof Eichstaedt

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie

 

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, a wcześniej wizytator ds. karnych, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, a także wykładowca na szkoleniach organizowanych dla prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, recenzent Przeglądu Sądowego, współorganizator Międzynarodowych Kongresów Psychiatrii Sądowej w Łodzi, autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii, współautor dużego komentarza do Kodeksu postępowania karnego oraz Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a nadto Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, autor monografii: „Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym”;”Postępowania szczególne w polskim procesie karnym”; „Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich”;„Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego”.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu