Dariusz Czajkowski, SSA

 Od 2008 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, obecnie Przewodniczący II Wydziału Karnego tego Sądu

 

Od 2008 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, obecnie Przewodniczący II Wydziału Karnego tego Sądu. Pracę zawodową rozpoczął jako prokurator szczebla rejonowego i okręgowego, następnie jako sędzia sądu okręgowego. Laureat nagrody Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników ,,Sędzia Europejski 2010" oraz wyróżnienia „Sędzia Europejski 2008". W latach 2012–2015 wielokrotnie orzekał w Sądzie Najwyższym jako sędzia delegowany. Od dwóch lat egzaminuje kandydatów do zawodu sędziowskiego w ramach powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości Komisji Egzaminacyjnej (specjalista – egzaminator od spraw  procedury karnej, postępowania w sprawach o wykroczenia, skarbowych i nieletnich). Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Zainteresowania zawodowe skupia w dużej mierze na problematyce dotyczącej prawnych aspektów opiniowania psychiatrycznego oraz orzekania i wykonywania środków zabezpieczających, jest autorem wielu judykatów z tej dziedziny.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl