Prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992 r.).


Prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk jest neurologiem, psychiatrą dzieci i młodzieży, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Od 2002 roku kieruje Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.  Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych. Początkowo jego zainteresowania naukowe dotyczyły przede wszystkim padaczki i jej związków z psychiatrią, a także wpływu choroby przewlekłej na stan psychiczny i funkcjonowanie. Kolejne dziedziny jego zainteresowań naukowych to zagadnienia psychometrii, metodologii i klasyfikacji w psychiatrii dziecięcej. Inny kierunek badawczy, powiązany z pracami psychometrycznymi, to badania epidemiologiczne nad rozpowszechnieniem wybranych zaburzeń psychicznych, głównie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, tikowych i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, a także zagadnień szczegółowych związanych z obrazem klinicznym, etiologią i powikłaniami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i jadłowstrętu psychicznego. W 1996 stworzył pierwszą specjalistyczna poradnię zajmująca się dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i konsekwencją tej decyzji były dwie książki poświęcone temu zagadnieniu, rozdziały w podręcznikach a także opracowany wraz zespołem program grupowych treningów rodzicielskich dla rodziców dzieci z ADHD, realizowany w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl