Dr hab. n. praw. Małgorzata Manowska

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992 r.).


Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992 r.). Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej była sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, następnie Sądu Okręgowego w Warszawie, w latach 2004 - 2018 sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a od 10 października 2018 r. jest sędzią Sądu Najwyższego. W 2001 roku po obronie rozprawy na temat postępowania nakazowego w procesie cywilnym, uzyskała w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora nauk prawnych. W 2010 roku obroniła rozprawę na temat wznowienia postępowania w procesie cywilnym uzyskując tytuł doktora habilitowanego w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest profesorem nadzwyczajnym Uczelni Łazarskiego, na której wykłada od 2013 roku. Od marca do listopada 2007 roku pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wieloletni wykładowca i egzaminator na aplikacjach: radcowskiej, adwokackiej i notarialnej. Ponadto Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz egzaminator na egzaminie sędziowskim. Autorka szeregu cenionych publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Od stycznia 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Krajowej Szkoły.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu