Prof. dr hab. n. farm. Jolanta B. Zawilska

Kierownik Zakładu Farmakodynamik UM w Łodzi


 

Profesor dr hab. n. farm. Jolanta B. Zawilska jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień dr n farm. i dr hab. n. farm. uzyskała odpowiednio w roku 1985 i 1993, a tytuł profesora n. farmaceutycznych w 1998 r. Od 2009 r. kieruje Zakładem Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie neuropsychofarmakologii i chronobiologii. Staże naukowe odbyła w Biological Research Center Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Department of Pharmacology, Emory University School of Medicine, Atlanta, USA, Centre for Chronobiology, School of Biomedical and Molecular Sciences, University of Surrey, Guildford, Wlk. Brytania i Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, Départment de Neurobiologie des Rythmes, Unité Mixte de Recherche 7168/LC2 Université Louis Pasteur—Centre National de la Recherche Scientifique, Strasbourg, Francja. W obszarze zainteresowań naukowych prof. Zawilskiej znajdują się takie zagadnienia jak (1) mechanizmy molekularne działania leków, (2) zegary biologiczne i ich znaczenie w fizjologii i patologii, (3) receptory i szlaki transdukcji sygnału, (4) substancje psychoaktywne o działaniu uzależniającym. Promotor 7 przewodów doktorskich. Profesor Zawilska kierowała 8 projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW/KBN/NCN. Jest autorem/współautorem 129 prac oryginalnych w pełnej wersji, 76 prac przeglądowych, 11 rozdziałów w podręcznikach oraz redaktorem 4 książek. Członek Komitetu Neurobiologii PAN i Komitetu Fizjologii i Farmakologii PAN. Autorka wielu wykładów popularno-naukowych z zakresu rytmów biologicznych, zaburzeń snu oraz substancji psychoaktywnych i ich oddziaływań na organizm człowieka.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl