Anna Krenc

Kierownik Sekcji Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia


Z Narodowym Funduszem Zdrowia związana od roku 2003. Początkowo z Łódzkim OW NFZ, następnie Mazowieckim OW NFZ, a od dwóch lat z Centralą NFZ. W rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zajmowała się kompleksową oceną dostępności do świadczeń zdrowotnych, prognozowaniem potrzeb, opracowywaniem planów finansowych w zakresie psychiatrii, kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach prac Komisji Negocjacyjnej. Obecnie kieruje pracami Sekcji Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. Od początku pracy zawodowej współpracowała z instytucjami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Pracując w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychiczne w Wiśniowej Górze, współtworzyła i przewodniczyła Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka”. Absolwentka Wydziału Nauk Uniwersytetu Łódzkiego. Psychopedagog, gerontolog społeczny.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu