Wykładowcy 2018

Dr Jan Ciechorski

Dr Jan Ciechorski

Doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Stałego Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

Doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Stałego Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autor licznych.

Czytaj więcej:

Dariusz Czajkowski, SSA

Dariusz Czajkowski, SSA 

Od 2008 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, obecnie Przewodniczący II Wydziału Karnego tego Sądu

Od 2008 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, obecnie Przewodniczący II Wydziału Karnego tego Sądu. Pracę zawodową rozpoczął jako prokurator szczebla rejonowego i okręgowego, następnie jako...

Czytaj więcej:

Dr Andrzej Depko

Dr Andrzej Depko 

Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego...

Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy, kierownik

Czytaj więcej:

Dr Krzysztof Eichstaedt, SSA

Dr Krzysztof Eichstaedt, SSA 

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, a wcześniej wizytator ds. karnych, wykładowca...

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, a wcześniej wizytator ds. karnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie...

Czytaj więcej:

Prof. Piotr Gałecki

Prof. Piotr Gałecki

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły...

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog...

Czytaj więcej:

Prof. Józef Gierowski

Prof. Józef Gierowski

Doktor praw, doktor habilitowany psychologii, profesor zw. nauk medycznych. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP.

Doktor praw, doktor habilitowany psychologii, profesor zw. nauk medycznych. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP. Profesor Uniwersytetu SWPS w Katowicach 

Czytaj więcej:

Prof. Janusz Heitzman

Prof. Janusz Heitzman 

Janusz Heitzman, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie...

Janusz Heitzman, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej od 2005 roku i dyrektor naczelny

Czytaj więcej:

Dr Andrij Hul

Dr Andrij Hul

Dr Andrij Hul w 2002 r. ukończył wydział medyczny we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Halickiego.


W 2002 r. ukończył wydział medyczny we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Halickiego.

Czytaj więcej:

Prof. Volodymyr Hutsal

Prof. Volodymyr Hutsal

Kierownik Oddziału Sądowo- Psychiatrycznej expertyzy we Lwowskim Regionalnym Szpitaliu Psychiatrycznym, ekspert wyższej kwalifikacji...

1977 – 1983 r. Lwowski Państwowy Instytut Medyczny 1983 – 1984 r. Internatura z psychiatrii w Szpitaliu Psychiatrycznym m. Ostroh, Rówieńskiego województwa...

Czytaj więcej:

Dr Sławomir Jakima

Dr Sławomir Jakima 

Specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, superwizor zaburzeń seksualnych... 

Specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, superwizor zaburzeń seksualnych. Redaktor Naczelny Seksuologii Polskiej pisma naukowego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Zarzadu PTS i PTMS,

Czytaj więcej:

Prof. Józef Kocur

Prof. Józef Kocur

Prof.dr hab.n.med. , specjalista  psychiatra,  emerytowany  profesor  WAM, UM i UŁ, były  dziekan  Wydziału  Lekarskiego  WAM ...

Prof.dr hab.n.med. , specjalista  psychiatra,  emerytowany  profesor  WAM, UM i UŁ, były  dziekan  Wydziału  Lekarskiego  WAM,  kierownik  Zakładu Psychopatologii  i  Psychologii Klinicznej  UŁ  i Zakładu Rehabilitacji  Psychospołecznej

Czytaj więcej:

Dr Krzysztof Krysta

Dr Krzysztof Krysta

Adiunkt Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którą związany jest zawodowo od roku 2003 roku.

Jest adiunktem Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którą związany jest zawodowo od roku 2003. Wcześniej był ordynatorem oddziału psychiatrycznego dla pacjentów z podwójną

Czytaj więcej:

Zbigniew Król, Wiceminister Zdrowia

Zbigniew Król, Wiceminister Zdrowia

Dr n. med. Zbigniew Król, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,  jest specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego...

Dr n. med. Zbigniew Król, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,  jest specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego, pediatrii i medycyny rodzinnej. Posiada doświadczenie zdobyte zarówno w zarządzaniu placówkami

Czytaj więcej:

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1966). W 1981 roku obronił pracę doktorską, w 1986 ...

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1966). W 1981 roku obronił pracę doktorską, w 1986 habilitował się, w 1995 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii...

Czytaj więcej:

Prof. Małgorzata Manowska

Prof. Małgorzata Manowska

Doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego; dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego; dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; prowadzi wykłady na aplikacjach: sędziowskiej,

Czytaj więcej:

Prof. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

Prof. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

Profesor nadzw. dr hab. n. społ. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii.

Profesor nadzw. dr hab. n. społ. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii. Główne zainteresowania badawcze to socjologia niepełnosprawności, socjologia...

Czytaj więcej:

Prof. Joanna Misztal-Konecka

Prof. Joanna Misztal-Konecka

Prof. KUL dr hab. nauk prawnych Joanna Misztal-Konecka – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II...

Prof. KUL dr hab. nauk prawnych Joanna Misztal-Konecka – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor Instytutu Prawa KUL, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Czytaj więcej:

Dr Agata Orzechowska

Dr Agata Orzechowska

Adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji

Czytaj więcej:

Dr Aleksandra Robacha

Dr Aleksandra Robacha

Lekarz psychiatra, specjalista seksuolog. Certyfikowany specjalista medycyny seksualnej.

Lekarz psychiatra, specjalista seksuolog. Certyfikowany specjalista medycyny seksualnej. Certyfikowany seksuolog kliniczny. Certyfikowany specjalista ds. edukacji seksualnej. Superwizor PTS. Kierownik PZP

Czytaj więcej:

Prof. Joanna Rymaszewska

Prof. Joanna Rymaszewska

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska jest specjalistą psychiatrą, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska jest specjalistą psychiatrą, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (www.psych.umed.wroc.pl). Główne obszary Jej zainteresowań,

Czytaj więcej:

Prof. Jerzy Samochowiec

Prof. Jerzy Samochowiec

Profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta...

Profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie. Od 2004r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM

Czytaj więcej:

Prof. Agata Szulc

Prof. Agata Szulc

Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego...

Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Czytaj więcej:

Prof. Dariusz Świecki

Prof. Dariusz Świecki

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia...

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący wydziału zagadnień prawnych w Izbie Karnej; wieloletni sędzia sądów powszechnych

Czytaj więcej:

Prof. Jolanta Zawilska

Prof. Jolanta Zawilska

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień dr n farm. i dr hab. n. farm. uzyskała odpowiednio w roku 1985 i 1993, a tytuł profesora n. farmaceutycznych...

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień dr n farm. i dr hab. n. farm. uzyskała odpowiednio w roku 1985 i 1993, a tytuł profesora n. farmaceutycznych w 1998 r. Od 2009 r. kieruje Zakładem Farmakodynamiki

Czytaj więcej:

Jacek Żakowski

Jacek Żakowski

Publicysta "Polityki", komentator "Gazety Wyborczej" i Wirtualnej Polski, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas... 

Jacek Żakowski (ur. 1957), publicysta "Polityki", komentator "Gazety Wyborczej" i Wirtualnej Polski, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas, obecnie też autor piątkowych "Poranków TOK FM”, oraz programów „Rozmowa dnia”

Czytaj więcej:

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl