Wykładowcy

Prof. Przemysław Bieńkowski


Dr Jan Ciechorski


Doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Stałego Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.&n...

Doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Stałego Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autor liczn...

Czytaj

Dariusz Czajkowski, SSA


  Od 2008 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, obecnie Przewodniczący II Wydziału Karnego tego Sądu

  Od 2008 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, obecnie Przewodniczący II Wydziału Karnego tego Sądu. Pracę zawodową rozpoczął jako prokurator szczebla rejonowego i okręgowego, na...

Czytaj

Prof. Andrzej Czernikewicz


Dr Andrzej Depko


  Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuolog...

  Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, c...

Czytaj

Dr Krzysztof Eichstaedt, SSA


  Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, a wcześniej wizytator ds. karnych, wykładowca Krajowe...

  Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, a wcześniej wizytator ds. karnych, wykładowca Krajowej Szkoły S...

Czytaj

Prof. Aleksander Filz


Prof. Piotr Gałecki


  Prof. dr hab. med., Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii

  Prof. dr hab. med., Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Pro...

Czytaj

Prof. Józef Gierowski


  Doktor praw, doktor habilitowany psychologii, profesor zw. nauk medycznych. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP.

  Doktor praw, doktor habilitowany psychologii, profesor zw. nauk medycznych. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP. Profesor Uniwersytetu SWP...

Czytaj

Prof. Janusz Heitzman


  Janusz Heitzman, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownik Kliniki Psy...

    Janusz Heitzman, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownik Kliniki Psych...

Czytaj

Dr Sławomir Jakima


Prof. Józef Kocur


  Prof.dr hab.n.med. , specjalista  psychiatra,  emerytowany  profesor  WAM, UM i UŁ, były  dziekan  Wydziału  Lekarskiego  WAM, ...

  Prof.dr hab.n.med. , specjalista  psychiatra,  emerytowany  profesor  WAM, UM i UŁ, były  dziekan  Wydziału  Lekarskiego  WAM,  kierownik...

Czytaj

Dr Krzysztof Krysta


  Adiunkt Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którą związany jest zawodowo od roku 2003 roku.

  Jest adiunktem Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którą związany jest zawodowo od roku 2003. Wcześniej był ordynatorem oddzi...

Czytaj

Prof. Małgorzata Manowska


Doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego; dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego; dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; prowadzi wy...

Czytaj

Prof. Grażyna Mikołajczyk-Lerman


  Profesor nadzw. dr hab. n. społ. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii. 

  Profesor nadzw. dr hab. n. społ. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii. Główne zaintereso...

Czytaj

Prof. Joanna Misztal-Konecka


  Prof. KUL dr hab. nauk prawnych Joanna Misztal-Konecka – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor I...

  Prof. KUL dr hab. nauk prawnych Joanna Misztal-Konecka – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor Instytutu Prawa ...

Czytaj

Dr Agata Orzechowska


  Adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Autorka i wspó...

Czytaj

Dr Aleksandra Robacha


  Lekarz psychiatra, specjalista seksuolog. Certyfikowany specjalista medycyny seksualnej.

  Lekarz psychiatra, specjalista seksuolog. Certyfikowany specjalista medycyny seksualnej. Certyfikowany seksuolog kliniczny. Certyfikowany specjalista ds. edukacji seksualnej. Superwi...

Czytaj

Prof. Jerzy Samochowiec


Prof. Agata Szulc


  Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

    Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  

Czytaj

Prof. Dariusz Świecki


  Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący wydziału zagadnień prawny...

  Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący wydziału zagadnień prawnych w Izbie...

Czytaj

Prof. Jolanta Zawilska


  Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień dr n farm. i dr hab. n. farm. uzyskała odpowiednio w roku 1985 i 1993, a tytuł profesora n. f...

  Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień dr n farm. i dr hab. n. farm. uzyskała odpowiednio w roku 1985 i 1993, a tytuł profesora n. farmaceutyc...

Czytaj

Jacek Żakowski


Publicysta "Polityki", komentator "Gazety Wyborczej" i Wirtualnej Polski, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas, obecnie też autor piątkowych "Poranków TOK FM&r...

Jacek Żakowski (ur. 1957), publicysta "Polityki", komentator "Gazety Wyborczej" i Wirtualnej Polski, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas, obecnie też autor piątkowych "Porank&...

Czytaj