IV Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

Piątek 6 kwietnia 2018

11.00

11.45

Rozpoczęcie kongresu i wręczenie Nagród Aureliusza

dr Krzysztof Eichstaedt, prof. Piotr Gałecki

11.45

12.15

Wykład inauguracyjny

 

Prof. Jerzy Samochowiec

Farmakoterapia lub redukcja szkód uzależnienia od alkoholu

12.15

12.30

Przerwa kawowa

12.30

14.15

 

Przewodniczą:

 
Dr Krzysztof Eichstaedt SSA,
Prof. Piotr Gałecki 

 

 

 

Prof. Małgorzata Manowska SSA

Procesowe i materialne aspekty ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie 

Prof. Piotr Gałecki
Dr Agata Orzechowska

Testament osoby z zaburzeniami psychicznymi 

Prof. Dariusz Świecki SSN

Odpowiedzialność karna za sporządzenie fałszywej opinii

14.15

15.15

Przerwa obiadowa

15.15

17.00

 

 Przewodniczą:

Dr Andrzej Depko
Prof. Agata Szulc

 

 

 

Dr Krzysztof Eichstaedt SSA

Oczekiwania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów, seksuologów i psychologów w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Dr Andrzej Depko

Zabójstwa na tle seksualnym a mord z lubieżności

Dr Sławomir Jakima

Farmakoterapia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych

17.00

17.20

Przerwa kawowa

 

17.20

19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00

Debata

Główne wyzwania psychiatrii sądowej w Polsce

 

 

Moderator 

Redaktor Jacek Żakowski

 

Wiodąca tematyka dyskusji:

  • Przymusowe leczenie w trakcie stosowania środków zabezpieczających
  • Kto odpowiada za przedłużanie się detencji, kazus FM
  • Nowy zawód: psychoseksuolog - potrzeby, oczekiwania, system kształcenia
  • Medyczne przesłanki zmiany na wolnościowe środki zabezpieczające, np. na terapię lub terapię uzależnień
  • Perspektywa finansowa psychiatrii
  • Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego 
 
Konferencja prasowa z ekspertami debaty przy udziale publiczności 

Eksperci

Dr Jan Ciechorski
Dariusz Czajkowski SSA
Prof. Piotr Gałecki 

Prof. Józef Gierowski

 

Dr Maciej Karaszewski

 

Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król

Prof. Zbigniew Lew Starowicz
 

 

 

20.30

Kolacja

Sobota 7 kwietnia 2018

8.30

10.50

 

Przewodniczą:

Prof. Janusz Heitzman,
Prof. Joanna Rymaszewska

 

 

 

Dr Aleksandra Robacha

Medyczne i prawne aspekty uzgodnienia płci a zmiany w klasyfikacji DSM-V oraz ICD-11

Prof. Joanna Rymaszewska

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe -  możliwości i trudności (farmako)terapii

Prof. Agata Szulc

Leki długodziałające w terapii zaburzeń psychotycznych i schizofrenii u osób na detencji

Prof. Janusz Heitzman

Współczesna psychiatria a wymagania wymiaru sprawiedliwości

 

10.50

11.05

Przerwa kawowa

11.05

13.05

 

Przewodniczą:

Prof. Grażyna Mikołajczyk-Lerman
Prof. Joanna Misztal-Konecka

 

 

Prof. Joanna Misztal-Konecka

Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym

Prof. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

Postrzeganie norm społecznych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

Dr Volodymyr Hutsal
Prof. Aleksander Filz

Kilka teoretycznych i praktycznych poglądów na problemy psychiatrii sądowej: pogląd z Kulparkowa

 

 

Dr Andrij Hul

Przyjęcie pacjenta bez jego zgody do szpitala psychiatrycznego na Ukrainie

13.05

14.00

Przerwa obiadowa

14.00

16.00

 Przewodniczą:

Prof. Józef Kocur
Prof. Jolanta Zawilska

 

 

  Prof. Józef Kocur

Opiniowanie w sprawach dotyczących świadczeń rentowych i odszkodowawczych

Dr Krzysztof Krysta

Zgoda na leczenie osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną

Prof. Jolanta Zawilska

Nowe związki psychoaktywne („dopalacze”) – Klasyfikacja, działania toksyczne

Prof. Andrzej Czernikiewicz

Między psychiatrią a lingwistyką – przypadek Unabombera

16.00

16.10

Wręczenie nagród za najlepsze postery i zakończenie kongresu


Galeria 2018

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego informujemy, że zbliżający się termin (17-18 kwietnia br.) VI Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej w Hotelu Ambasador w Łodzi został przełożony na 9.10 – 10.10.2020 r.

Powyższe jest odpowiedzią na apele organów państwowych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Wszyscy Wykładowcy potwierdzili udział w konferencji w nowym terminie.

Z wyrazami szacunku,

pharma2pharma Sp. z o.o.
konferencje@pharma2pharma.pl
tel. 22 254-86-95