Relacja z wydarzenia - 4:24

 

Program 2017

III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

 

Piątek 21.04.2017

11.00 – 12.00

Rozpoczęcie Kongresu i wręczenie Nagród Aureliusza

12.00 – 14.00

Sesja inauguracyjna

Przewodniczą:  

prof. Piotr Gałecki
dr Krzysztof Eichstaedt

 

SSO Adam Czerwiński

Status prawny biegłego sądowego w polskim procesie cywilnym

SSN prof. Dariusz Świecki

Obserwacja psychiatryczna w zakładzie leczniczym - aspekty medyczne i procesowe

prof. Piotr Gałecki

Wątpliwości w opiniowaniu dotyczącym prawdopodobieństwa ponowienia czynu przez internowanych

14.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

 

15.00 – 16.30

Debata ekspertów

 

 

Wyzwania dla psychiatrii sądowej w Polsce

 Moderacja:  

redaktor Wiktor Ferfecki (Rzeczpospolita)

 

Eksperci:

SSA dr Krzysztof Eichstaedt
prof. Piotr Gałecki
SSN Stanisław Zabłocki
dr Wojciech Zawalski (centrala NFZ)
   
Zastępca RPO płk Krzysztof Olkowicz
prof. Zbigniew Lew Starowicz
prof. Agata Szulc
  dr Sławomir Jakima

 

16.30 – 17.00

Przerwa kawowa

 

17.00 – 19.00

 

 

 

Sesja międzynarodowa, tłumaczenie symultaniczne

Specyfika psychiatrii sądowej w wybranych krajach Unii Europejskiej

 

 Wykłady po 30 minut 

Przewodniczący: prof. Daniel Boduszek

prof. Jamie Murphy

Where is the border of sanity in psychosis? GB standard

prof. Belinda Winder

Interviewing convicted sexual offenders

prof. Mark Shevlin

Stressful life events and psychological disorders in forensic settings: identifying tipping-points using regions of significance  

dr Philip Hyland

Early life trauma as a risk-factor for psychiatric
disorders and criminal behaviour

19.00 – 19.30

Dyskusja  

21.00

Kolacja

 

Sobota 22.04.2017

 

8.00 – 8.45

Sesja warsztaty

dr Ewa Małachowska

Wykorzystanie seksualne - późne następstwa

dr Jan Ciechorski

Odpowiedzialność szpitala za przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez zgody, w sytuacji gdy nie zostały spełnione przesłanki ustawowe

 

9.00 – 11.00

 

 

 

Sesja wykładowa

Przewodniczą:

dr Krzysztof Eichstaedt
prof. Józef Gierowski

 

prof. Józef  Gierowski

Kompleksowa opinia wielospecjalistyczna

SSA dr Krzysztof Eichstaedt

Wątpliwości związane z orzekaniem i wykonaniem izolacyjnego oraz nieizolacyjnych środków zabezpieczających

SSA dr Michał Kłos

Wybrane zagadnienia procesowe dowodu z opinii biegłego psychiatry

prof. Daniel Boduszek

Profilowanie psychopatii w populacji więziennej i populacji ogólnej

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

 

11.30 – 13.00

 

 

Sesja wykładowa

Przewodniczą:

  prof. Józef Kocur
prof. Zbigniew Izdebski

 

dr Andrzej Depko

dr Sylwia Jędrzejewska

dr Aleksandra Krasowska

Raptofilia – kontrowersje diagnostyczne i terminologiczne

prof. Zbigniew Izdebski

Norma w seksuologii

 

prof. Józef Kocur

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w uzależnieniach i stanach upicia lub odurzenia

13.00 – 14.00

Przerwa obiadowa

 

14.00 – 16.00

 

 

 

Sesja wykładowa

Przewodniczą:

prof. Monika Talarowska
  prof. Piotr Gałecki

 

 

 

dr Alicja Czerederecka 

Metody projekcyjne w opiniowaniu psychologicznym i psychiatrycznym

dr Agata Orzechowska 

Testament samobójcy - opinia

prof. Rafał Kubiak

Tajemnica medyczna (psychiatryczna) po śmierci pacjenta
 

dr Krzysztof Krysta

Leki przeciwpsychotyczne (LAI), leki przeciwdepresyjne w leczeniu pacjentów na internacji

16.00

Wręczenie nagród dla autorów najlepszych posterów

16.10

Zakończenie kongresu


Uroczyste rozpoczęcie Kongresu

Indywidualne wystąpienia:

Justyna Mieszalska Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

Krzysztof Olkowicz – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Agata Szulc – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Radzisław Kordek – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Wręczenie Nagród Aureliusza

Kategoria Publikacja – Magister Anna Morawska

Kategoria Postać - Prof. Zbigniew Lew Starowicz


Sesja Inauguracyjna

SSO Adama Czerwiński,

SSN Dariusz Świecki,

Prof. Piotr Gałecki


Debata ekspertów – Moderacja: Wiktor Ferfecki

Wyzwania dla psychiatrii sądowej w Polsce

Dr Krzysztof Eichstaedt,

Prof. Piotr Gałecki,

Dr Sławomir Jakima,

Prof. Zbigniew Lew Starowicz,

Płk. Krzysztof Olkowicz,

Prof. Agata Szulc,

Prezes SN Stanisław Zabłocki

Dr Wojciech Zawalski


Sesja międzynarodowa

Specyfika psychiatrii sądowej w wybranych krajach Unii Europejskiej

Prof. Jamie Murphy,

Prof. Belinda Winder,

Prof. Mark Shevlin,

Dr Philip Hyland


Sesje wykładowe


Sesja warsztatowa

Dr Ewa Małachowska

Dr Jan Ciechorski


Sesja posterowa

Wyróżnienia:

Wyznania kleptomana, czyli odpowiedzialność karna w zaburzeniach kontroli impulsów

Autorzy: Katarzyna Bliźniewska, Monika Talarowska, Paulina Żuchowicz

 

Potrzeba bałamuta? Problem zaburzeń depresyjnych , zachowań suicydalnych i ich profilaktyki w systemach penitencjarnych

Autorzy: Maria Łukasik, Maria Filip

 

Psychopatia

Autorzy: Paulina Żuchowicz, Katzryna Bliźniewska, Klaudia Sójta, Monika Talarowska

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego informujemy, że zbliżający się termin (17-18 kwietnia br.) VI Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej w Hotelu Ambasador w Łodzi został przełożony na 9.10 – 10.10.2020 r.

Powyższe jest odpowiedzią na apele organów państwowych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Wszyscy Wykładowcy potwierdzili udział w konferencji w nowym terminie.

Z wyrazami szacunku,

pharma2pharma Sp. z o.o.
konferencje@pharma2pharma.pl
tel. 22 254-86-95