Program

 

PIĄTEK, 15 kwietnia 2016

 

11:00 - 11:05

 

Rozpoczęcie konferencji

 
Piotr Gałecki
Krzysztof Eichstaedt
 

11:05 - 11:15

 

Indywidualne wystąpienia

 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi
Paulina Miśkiewicz - Dyrektor Biura WHO w Polsce
Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości
Justyna Mieszalska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia
 

11:15 - 11:35

 

Wykład inauguracyjny

 
Dariusz Świecki

 

SESJA I

 

11:45 - 12:4511:45 - 12:05

Przewodniczący sesji: Józef Gierowski, Piotr Gałecki i Kinga Bobińska

Przyszłość psychiatrii sądowej – optymalny kierunek rozwoju

 
Józef Gierowski
 

12:05 - 12:25

Środek zabezpieczający w postaci pobytu w szpitalu psychiatrycznym - wątpliwości związane z orzekaniem i wykonaniem

 
Krzysztof Eichstaedt
 

12:25 - 12:45

Obserwacja sądowo - psychiatryczna czy wielokrotne badanie ambulatoryjne

 
Piotr Gałecki
 
12:45 - 12:55
 

Dyskusja

 

 

SESJA II

 

13:10 - 14:1013:10 - 13:30

Przewodniczący sesji: Krzysztof Eichstaedt, Michał Kłos

Lekarz psychiatra jako biegły sądowy w postępowaniu cywilnym

 
Michał Kłos
 

13:30 - 13:50

Prywatna opinia psychiatryczna – oczekiwania adwokata wobec psychiatry

 
Stanisław Kubiak
 

13:50 - 14:10

Problematyka opiniowania w przedmiocie stanu psychicznego podejrzanych z punktu widzenia pragmatyki prokuratora

 
Daniel Lerman
 
14:10 - 14:20
 

Dyskusja

 

 

SESJA III

 15:00 - 15:20

Przewodniczący sesji: Józef Kocur i Ewa Nurzyńska

Orzecznictwo ZUS w psychiatrii

 
Ewa Nurzyńska
 

15:20 - 15:40

Wady oświadczenia woli w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym

 
Józef Kocur
 

15:40 - 16:00

Norma a normalność

 
Magdalena Środa
 

16:00 - 16:20

Kto zaopiekuje się pacjentem lepiej: psychiatra czy policjant? O zaletach systematycznego leczenia LAI

 
Bartosz Łoza
 

16:20 - 16:30

Dyskusja

 

 

SEMINARIA

 

16:45 - 17:30
 

Prawnicy w filmie

 
Andrzej Czernikiewicz
 
 

Wskazówki dla przyszłych badań i ewaluacji psychopatów

 
Daniel Boduszek
 
 

Poligraf jako narzędzie kontroli zachowań parafilnych

 
Agnieszka Leszczyńska
 
 

Kazus Trynkiewicza

 
Teresa Gens
 
17:30 - 18:30
 

Debata Ekspertów - Prowadząca Renata Furman

 
 

18:30

 

Rozdanie Nagród Aureliusza

 
 

19:00

 

Zakończenie I dnia Kongresu

 
 
21:00
 

Impreza Towarzysząca

 

Sobota, 16 kwietnia 2016

 

SEMINARIA

 

09:00 - 9:30

09:00 - 09:30

Tajemnica medyczna

 
Rafał Kubiak
 

09:00 - 09:30

Problemy w leczeniu przestępców przeciwko wolności seksualnej cz. I

 
Sławomir Jakima
Ewa Małachowska
 

09:00 - 09:30

Egzorcyzmy a psychiatria i prawo

 

Sławomir Sosnowski

 

SEMINARIA

 

09:30 - 10:00

09:30 - 10:00

Problemy oddziałów detencyjnych

 
Jerzy Pobocha
Tomasz Goździkiewicz
Marek Ignaczak
 

09:30 - 10:00

Problemy w leczeniu przestępców przeciwko wolności seksualnej cz. II

 
Sławomir Jakima
Ewa Małachowska
 

09:30 - 10:00

Stan detencji w Polsce

 
Ryszard Wardeński

 

SESJA I

 

10:10 - 11:3510:10 - 10:40

Przewodniczący sesji: Anna Młynarska – Sobaczewska i Jane McCarthy

Forensic aspects of Adults with Autism Spectrum Disorders

 
Jane McCarthy
 

10:40 - 11:10

Psychiatry in Germany: The Relation between General and Forensic Psychiatry

 
Samuel Elstner
 

11:10 - 11:20

Dyskusja

 

 

SESJA II

 

11:35 - 12:3511:35 - 11:55

Przewodniczący sesji: Bogdan Lach i Leszek Markuszewski

Problemy psychiatrii więziennej

 
Leszek Markuszewski
 

11:55 - 12:15

Przestępstwo dzieciobójstwa w świetle opiniodawstwa psychologicznego

 
Bogdan Lach
 

12:15 - 12:35

 

 
Anna Młynarska – Sobaczewska

 

SESJA II (EPA)

 

11:35 - 12:3511:35 - 11:55

Przewodniczący sesji: Anne von Rekowski, Kinga Bobińska

Legal and jurisprudence in people with intellectual disability in the Polish legislation

 
Kinga Bobińska
 

11:55 - 12:15

Prisoners with Intellectual Disabilities in the UK: What services are available to them?

 
Leah Wooster
 

12:15 - 12:35

Psychological Interventions in Intellectual Disability

 

Anne Styp von Rekowski

 

SESJA III

 

13:00 - 14:1013:00 - 13:20

Przewodniczący sesji: Zbigniew Izdebski, Zbigniew Lew-Starowicz

Norma w seksuologii

 
Zbigniew Izdebski
 

13:20 - 13:40

Czy każdy gwałt to gwałt?

 
Andrzej Depko
 

13:40 - 14:00

Nowe standardy leczenia przestępstw przeciwko wolności seksualnej

 
Zbigniew Lew-Starowicz
 

14:00 - 14:10

Dyskusja

 

 

SESJA III (EPA)

 

13:00 - 14:1013:00 - 13:20

Przewodniczący sesji: Samuel Elstner, Anna Gutowska

Drug Therapy in ID

 
Marco Bertelli
 

13:20 - 13:40

Diagnostic tools in MHID

 
Samuel Elstner
 

13:40 - 14:00

Assessment of Mental Disorders in ID

 
Bhathika Perera

 

SESJA IV

 

14:50 - 16:0014:50 - 15:10

Przewodniczący sesji: Maria Beisert i Wojciech Służewski

Encefalopatia pre- i post-natalna w kontekście niepożądanych odczynów poszczepiennych - istotny problem opiniowania w pediatrii

 
Wojciech Służewski
 

15:10 - 15:30

Terapia rodziny kazirodczej

 
Maria Beisert
 

15:30 - 15:50

Przymus bezpośredni - propozycje zmian prawnych

 
Robert Pudlo
 

15:50 - 16:00

Dyskusja

 

 

SESJA IV (EPA)

 

14:50 - 16:0014:50 - 15:10

Przewodniczący sesji: Marc Hermans, Krzysztof Krysta

Adulthood in intellectual disability

 
Anna Gutowska
 

15:10 - 15:30

Developing Community ID Services

 
Evan Yacob
 

15:30 - 15:50

Development of vocational training systems for patients with intellectual disability in Poland

 
Krzysztof Krysta
 

15:50 - 16:00

A paneuropean certifacte in „Mental Health in Intellectual Disabilities“

 
Marc Hermans

 

SESJA V

 

16:00 - 16:5016:00 - 16:20

Przewodniczący sesji: Agata Szulc i Dariusz Moczulski

Uszkodzenia OUN a orzecznictwo

 
Agata Szulc
 

16:20 - 16:40

Pozwolenie na broń palną – aspekty medyczne

 
Grzegorz Opielak
 

16:40 - 16:50

Pacjent z urojeniami na oddziale niepsychiatrycznym – konsekwencje

 
Dariusz Moczulski
 

16:40 - 16:50

DYSKUSJA

 

 

SESJA V (EPA)

 

16:00 - 16:5016:00 - 16:20

Przewodniczący sesji: Samuel Elstner, Jane McCarthy, K. Courtenay

ID – ICD 11 perspectives, DSM5 achievements

 
Dan Georgescu
 

16:20 - 16:40

EPA Section MHID Update on Activities

 
Ken Courtenay
 

16:40 - 16:50

EPA Section MHID Business Meeting

 

 
17:00
 

Zakończenie

 

Uroczyste otwarcie konferencji

Indywidualne wystąpienia:

Paweł Górski – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Justyna Mieszalska – Dyrektor Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
Paulina Miśkiewicz – Dyrektor Biura WHO w Polsce
Marcin Warchoł – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi


Wykład inauguracyjny

Rola i znaczenie biegłych lekarzy psychiatrów w prawie karnym
Poprowadził: Dariusz Świecki – Sędzia Sądu Najwyższego


Sesje panelowe


Seminaria


Debata - Prowadząca Redaktor Renata Furman

W debacie udział wzięli:
Sędzia Michał Kłos,
Sędzia Krzysztof Eichstaedt,
prof. Piotr Gałecki,
Prof. Józef Kocur,
Dr Sławomir Jakima,
Sędzia Sebastian Ładoś
dr Wojciech Zawalski


Rozdanie Nagród Aureliusza


Rozdanie nagród za sesje posterowe


Sesja European Psychiatric Association, Section of Mental Health in Intellectual Disability (EPA Section MHID)


Artykuł w serwisie medexpress.pl

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego informujemy, że zbliżający się termin (17-18 kwietnia br.) VI Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej w Hotelu Ambasador w Łodzi został przełożony na 9.10 – 10.10.2020 r.

Powyższe jest odpowiedzią na apele organów państwowych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Wszyscy Wykładowcy potwierdzili udział w konferencji w nowym terminie.

Z wyrazami szacunku,

pharma2pharma Sp. z o.o.
konferencje@pharma2pharma.pl
tel. 22 254-86-95