Program 2019

Program do pobrania
I DZIEŃ
10:30 – 11:00 ROZPOCZĘCIE KONGRESU
I WRĘCZENIE NAGRÓD AURELIUSZY - MARTA KIELCZYK
11:00 – 11:30 

Przewodniczą:

Dariusz Świecki
Józef Gierowski 
 
" Krzysztof Eichstaedt 
Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego
11:30 – 12:00 
Piotr Gałecki
Depresja – dlaczego ciągle nawraca?
12:00 – 12:15

Przerwa obiadowa

12:15 – 12:45

Przewodniczą:

Agata Szulc
Andrzej Czernikiewicz
Józef Gierowski
Modele oceny ryzyka ponowienia czynu zabronionego związanego z zaburzeniem psychicznym
12:45 – 13:15
Przemysław Bieńkowski
Dopalacze – czyli co …? 
13:15 – 13:45 
Dariusz Świecki
Odpowiedzialność karna związana z posiadaniem i wprowadzaniem do obrotu dopalaczy 
13:45 – 14:45

Obiad

14:45 – 16:15

Prowadzący:

" Krzysztof Eichstaedt 
Piotr Gałecki 

 

Debata
Rzecznik Praw Pacjenta (Bartłomiej Chmielowiec)
Rzecznik Praw Obywatelskich (Krzysztof Olkowicz)
Przedstawiciel NFZ (Anna Krenc)
Józef Gierowski
Robert Pudlo
Monika Wieczorek
Zbigniew Lew Starowicz

16:15 – 16:30

Przerwa kawowa

16:30 – 17:00

Przewodniczą: 

Robert Pudlo
Przemysław Bieńkowski
Gertruda Uścińska
Koszty pośrednie zaburzeń psychicznych w Polsce – dane ZUS
17:00 – 17:30
Andrzej Czernikiewicz
Z zimną krwią, czyli zabójcy w literaturze popularnonaukowej
17:30 – 18:00
Krzysztof Łoszewski
Od mody do dress code'u
20:00

Kolacja

 

 

II DZIEŃ
9:00 – 9:30

Przewodniczą:

Agata Orzechowska
Małgorzata Manowska
Agata Szulc
Schizofrenia: objawy i rokowanie w czasach długodziałających leków przeciwpsychotycznych
 9:30 – 10:00
Hanna Karakuła Juchniewicz
Pacjent z chorobą dwubiegunową na detencji – dostosowanie terapii w zależności od typu choroby
 10:00 – 10:30
Napoleon Waszkiewicz
Perspektywa pacjenta uzależnionego od alkoholu na detencji w zależności od typu uzależnienia
 10:30 – 11:00
Jerzy Samochowiec
Kryzys: otępienia – czyny zabronione
 11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

 11:15 – 13:00

Tłumaczenie
symultaniczne

Przewodniczą:

Grażyna Mikołajczyk Lerman
Piotr Gałecki
Luca Castelletti
  Franco Scarpa
 Organizacja środków zabezpieczających we Włoszech
13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 14:30

Przewodniczą:

Monika Wieczorek
Joanna Mossakowska-Wójcik
Grażyna Mikołajczyk Lerman
Socjodemograficzne konsekwencje detencji
14:30 – 15:00
Ryszard Wardeński
Stan detencji w Polsce
15:00 – 15:30
Krzysztof Eichsaedt
Agata Orzechowska
Przesłuchanie świadka z udziałem psychologa
15:30 -16:00

Wręczenie nagród za postery oraz zakończenie Kongresu

 

Sesja posterowa:

W trakcie trwania konferencji planowana jest sesja posterowa 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl