Program 2019

Tematyka przewodnia:
 • Środki zabezpieczające w Polsce – aktualny stan prawny, a oczekiwania
 • System detencji we Włoszech
 • Leczenie schizofrenii w aspekcie środków zabezpieczających
 • Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej w aspekcie środków zabezpieczających
 • Leczenie depresji w aspekcie środków zabezpieczających
 • Leczenie uzależnień w aspekcie środków zabezpieczających
 • Leczenie otępień w aspekcie środków zabezpieczających
 • Perspektywa leczenia sprawców przeciwko wolności seksualnej, a Polskie realia
 • Rola psychologa w przesłuchaniu świadka
 • Modele oceny ryzyka ponowienia czynu zabronionego związanego z zaburzeniem psychicznym
 • Środki zabezpieczające w ujęciu historycznym
 • Opinia instytutowa
 • Dopalacze - charakterystyka farmakologiczna
 • Odpowiedzialność karna związana z używaniem lub posiadaniem dopalaczy
 • Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w Polsce – dane ZUS
Wykładowcy:
 • prof. D Luca Castelletti
 • dr Krzysztof Eichstaedt, SSA
 • prof. Piotr Gałecki
 • prof. Józef Gierowski
 • prof. Tomasz Jurek
 • prof. Zbigniew Lew-Starowicz
 • dr Agata Orzechowska
 • prof. Jerzy Samochowiec
 • prof. Franco Scarpa
 • prof. Agata Szulc
 • prof. Dariusz Świecki, SSN
 • prof. Jolanta Zawilska
 • Przedstawiciel Zakładu
 • Ubezpieczeń Społecznych
Debata ekspertów z udziałem
 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl